Φόρμα σύνδεσης

H ΠΕΔ έχοντας συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια ενεργά στη διαβούλευση της Α’ Φάσης, παρακολουθούσε συστηματικά και συνεχώς την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος. Από το καλοκαίρι του 2015, μόλις δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία για διαβούλευση επί του Β1 σταδίου της μελέτης για την αναθεώρηση του ΠΠΧΣΑΑ, η ΠΕΔ κινητοποίησε όλους τους Δήμους παρέχοντάς τους την αναγκαία υποστήριξη προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε πιο συστηματική μετά και από το αίτημα της Περιφέρειας, για τη διαμόρφωση συνολικής πρότασης από πλευράς ΠΕΔ με την συμμετοχή όλων των Δήμων, ενόψει της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την γνωμοδότηση επί του θέματος αυτού. Η ενεργοποίηση όλων κρίνεται πολύ ικανοποιητική.

Συγκεκριμένα:

  • Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τους Δημάρχους, τα στελέχη των Υπηρεσιών των Δήμων αλλά και των αιρετών στο σύνολό τους, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων στην ΠΕΔ, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η βασική πληροφόρηση και ενημέρωση όλων επί του προτεινόμενου σχεδίου αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ έγινε με πρωτοβουλία της ΠΕΔ μέσω: ενημερωτικών συναντήσεων και συνεδριάσεων του ΔΣ, ενημερωτικών αναλυτικών κειμένων, καθημερινής επικοινωνίας με τους Δήμους.
  • Το ΔΣ της ΠΕΔ με Απόφαση του συνέθεσε ολοκληρωμένη γνωμοδότηση – πρόταση που κατατέθηκε στην Περιφέρεια, στο αρμόδιο Υπουργείο και στους μελετητές. Η πρόταση αυτή αναλύθηκε από τον Πρόεδρο σε ιδιαίτερη διαδικασία διαβούλευσης που οργάνωσε η ΠΑΜ-Θ την 5/10/2015 με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και των μελετητών.
  • Προκειμένου να υπάρξει συντονισμένη γνώμη επί κρίσιμων θεμάτων του σχεδίου αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ που οι φορείς διατύπωσαν σχετική γνώμη, η ΠΕΔ συμμετείχε με εκπρόσωπό της από το επιστημονικό προσωπικό σε Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε από τον Περιφερειάρχη. Μέσω της Ομάδας Εργασίας προωθήθηκαν κρίσιμα ζητήματα στο πλαίσιο των αποφάσεων των Δήμων και της ΠΕΔ και υποβοηθήθηκε η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να συντάξει την εισήγησή της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
  • Η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ τον Δεκέμβριο του 2015 καλύπτει στα βασικά της σημεία και ενσωματώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις θέσεις της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.


Συνολικά το ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ απασχολήθηκε σε 4 συνεδριάσεις του με το θέμα. Οι Υπηρεσίες της ΠΕΔ συνέταξαν επίσης ένα μεγάλο αριθμό εγγράφων, εισηγήσεων, προτάσεων, αποφάσεων που κατατέθηκαν στους Δήμους, στον Πρόεδρο και το ΔΣ της ΠΕΔ, στην Ομάδα Εργασίας και στην Περιφέρεια.