Φόρμα σύνδεσης

Υποστήριξη της πραγματοποίησης στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ θεματικού συνεδρίου που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ, με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων» Αλεξανδρούπολη 15 & 16 Ιανουαρίου 2016