Φόρμα σύνδεσης

Υποστήριξη στη  διοργάνωση από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση", τριών  Εργαστηρίων Πολιτικής για τους Αιρετούς. Τα Εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στις 11, 12 και 13 Ιουλίου 2016 στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Καβάλα αντίστοιχα με στόχο να καλύψουν ανάγκες ενημέρωσης, προβληματισμού και διαβούλευσης των αιρετών με θέματα που άπτονται των εννοιών "τοπική υπόθεση", "περιφερειακή ανάπτυξη", "κοινωνική ενσωμάτωση" και "τοπική οικονομία".