Φόρμα σύνδεσης

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις:

  • Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Άρδευση Ακριβείας με έμφαση στις βαμβακοκαλλιέργειες», Φωτολίβος Δράμας ,30/5/2016
  • Διακρατική τεχνική συνάντηση εταίρων του έργου FIGARO στην Καβάλα στις 1 και 2 Ιουνίου 2016 
  • Συνέντευξη Τύπου με θέμα την παρουσίαση της Πλατφόρμας Ευέλικτης και Ακριβούς Άρδευσης για τη βέλτιστη χρήση νερού σε επίπεδο αγροτικής καλλιέργειας.-Καβάλα 1 Ιουνίου 2016
  • Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Άρδευση Ακριβείας με έμφαση στις βαμβακοκαλλιέργειες», την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 Φερες Δήμου Αλεξανδρούπολης,
  • Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Άρδευση Ακριβείας με έμφαση στις βαμβακοκαλλιέργειες», την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ στο Μαγικό Ξανθής
  • Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Άρδευση Ακριβείας με έμφαση στις βαμβακοκαλλιέργειες», την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 στη Κομοτηνή, 
  • στις οποίες συμμετείχαν αγρότες, γεωπόνοι, φορείς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και εν γένει πρόσωπα και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και στη διαχείριση των υδατικών πόρων.