Φόρμα σύνδεσης

Στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ΠΕΔ ΑΜΘ για συλλογική υποστήριξη των Δήμων της περιφέρειάς μας στον σχεδιασμό και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, προωθείται η πιλοτική εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Δράσης (Τ.Σ.Κοιν.Δ.) στους Δήμους Κομοτηνής και Ορεστιάδας.

Για την υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής των δύο Τ.Σ.Κοιν.Δ. πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας (στην Ορεστιάδα στις 4-5-2017 και στην Κομοτηνή στις 3-11-2017) με τη συμμετοχή του επιστημονικού δυναμικού της ΠΕΔ ΑΜΘ και των υπευθύνων των δύο Δήμων.