Φόρμα σύνδεσης

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή του ν.4412/2016

Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 06:03

Η ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των Δήμων της Περιφέρειας, διοργάνωσε με την τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα (21-23/3/2018) με θέμα: «Εφαρμογή Νόμου 4412/2016 στους Δήμους».

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η παροχή γνώσεων και η αναγκαία επεξεργασμένη πληροφόρηση προς τα αρμόδια στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας ΑΜ–Θ που ασχολούνται με Δημόσιες Συμβάσεις (στελέχη Τεχνικών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ), σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ν.4412/2016 καθώς και των τελευταίων τροποποιήσεών του.

 

Σχετικό Ενημερωτικό Υλικό


 

Β. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ)


1. Κατευθυντήριες Οδηγίες

2. Έγγραφα