Φόρμα σύνδεσης

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2018 στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ στην Κομοτηνή, διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κος Κων/νος Βαρλαμίτης καθώς και ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ κος Βασίλειος Τσολακίδης οι οποίοι ενημέρωσαν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις του ΤΠ&Δ καθώς και για τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης για ΟΤΑ.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: