Φόρμα σύνδεσης

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΔ/ΑΜΘ κ.Λαμπάκη με τα αρμόδια στελέχη στο πλαίσιο του προγράμματος: "Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020". Στην συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ/ΑΜΘ στις 25 Σεπτεμβρίου κατά την διευρυμένη συνεδρίαση της ΠΕΔ/ΑΜΘ που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ενημέρωσαν για τον ρόλο και το αντικείμενο εργασίας τους που σχετίζεται τόσο με την ενημέρωση των ΟΤΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την ανάλυση των προσκλήσεων του ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και με την καταγραφή αναγκών των ΟΤΑ και ώριμων έργων που χρήζουν χρηματοδότησης.