Φόρμα σύνδεσης

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 ενημέρωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας ΑΜΘ (2014-2020) από τους Δήμους και τους Φορείς τους στην ΑΜΘ, στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεδρίασης της ΠΕΔ/ΑΜΘ στην Κομοτηνή.