Φόρμα σύνδεσης

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης υλοποίησαν την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 στην Κομοτηνή Υβριδική Ενημερωτική Ημερίδα για τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού”.

Την Ημερίδα χαιρέτησαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Σπυρίδων Σπυρίδων, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Βασίλης Μαυρίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος και εκ μέρους της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Παγγαίου κ. Φίλιππος Αναστασιάδης.

Στόχος της Ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου 100 αιρετοί και εργαζόμενοι από τους Δήμους Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ήταν η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ΟΤΑ, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.


Ενότητα Α: Εναρκτήρια παρουσίαση – χαιρετισμοί

- Σπύρος Σπυρίδων, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ: Οι στόχοι της ημερίδας, οι δράσεις και ο ρόλος της ΕΕΤΑΑ
- Βασίλειος Μαυρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ, Δήμαρχος Ορεστιάδας
- Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
- Φίλιππος Αναστασιάδης, Πρόεδρος Επιτροπής Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Παγγαίου

Ενότητα Β: ΕΣΠΑ 2021-2027

- ΕΣΠΑ 2021-2027 
Ομιλητής: Φίρμπας Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

- Προτεραιότητες ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής - Πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή
Ομιλητές: Γιώργος Ζερβός, Ειδικός Γραμματέας ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής – Νίκος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

- Δράσεις ΕΚΤ και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ομιλητής: Χρήστος Κύρκογλου, Προϊστάμενος Μονάδας Β΄ ΕΥΣΕΚΤ

- Προτεραιότητες και Πόροι του νέου Περιφερειακού Προγράμματος
Ομιλητής: Βασίλης Πιτσινίγκος, Προϊστάμενος, ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ

- Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) ως αναπτυξιακό εργαλείο
Ομιλητής: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ - ΜΟΔ


Ενότητα Γ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Ομιλητής: Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ενότητα Δ: Ταμείο Ανάκαμψης & Λοιπές Δράσεις

- Δράσεις Πράσινου Ταμείου
Ομιλητής: Στάθης Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου

- Ταμείο Ανάκαμψης και Τ.Α.
Ομιλητής: Εκπρόσωπος Ταμείου Ανάκαμψης