Φόρμα σύνδεσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (ΠΕΔ ΑΜ-Θ) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και συγκεκριμένα της ενέργειας που αφορά την αποτίμηση της συμμετοχής των Δήμων στην υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), πραγματοποιήθηκαν έξι ειδικές συναντήσεις στους τρεις Δήμους της Περιφέρειας που υλοποιούν τα εν λόγω σχέδια κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020.

Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν ανά Δήμο σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Ειδικότερα, ο πρώτος κύκλος συναντήσεων διενεργήθηκε τον Νοέμβριο 2021 με μία δια ζώσης συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση της στρατηγικής ΒΑΑ (02/11/2021) και δύο διαδικτυακές με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων Καβάλας και Δράμας (29/11/2021). Ο δεύτερος κύκλος άνοιξε τον Απρίλιο 2022 με μία δεύτερη συνάντηση εργασίας στην Αλεξανδρούπολη (11/04/2022) και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο με συναντήσεις εργασίας σε Καβάλα (01/06/2022) και Δράμα (03/06/2022), με τη συμμετοχή αυτή τη φορά του συνόλου των φορέων των εταιρικών σχημάτων που υλοποιούν τις στρατηγικές στους αντίστοιχους Δήμους.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατάθεση της εμπειρίας των εκπροσώπων των φορέων των εταιρικών σχημάτων από τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση των ΣΒΑΑ ανέδειξε τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τις αδυναμίες κατά το σχεδιασμό, τη διαδικασία διαβούλευσης, τη φάση υλοποίησης και το σύστημα διακυβέρνησης των υλοποιούμενων σχεδίων. Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τη συγκεκριμένη διαδικασία, πρόκειται να αποτυπωθούν σε μελέτη, μέρος της οποίας θα αποτελεί η διατύπωση προτάσεων προς τους Δήμους για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων στρατηγικών κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027 και η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους Δήμους προς αξιοποίηση.