Φόρμα σύνδεσης

Στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της ρόλου προς τους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ προέβη στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ, στοχεύοντας στην υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών προς τους ΟΤΑ στην κατεύθυνση της αποδοτικότερης συμμετοχής των Δήμων στην αξιοποίηση του νέου ΠεΠ ΑΜΘ 2021- 2027.

Ένα εκ των πλέον σημαντικών αποτελεσμάτων της εν λόγω συνεργασίας είναι η εκπόνηση της Μελέτης για την αποτίμηση των χωρικών στρατηγικών της ΠΠ 2014- 2020, μέσα από την οποία αναδεικνύονται τόσο τα δυνατά σημεία όσο και οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στον σχεδιασμό, τη διαδικασία διαβούλευσης και το σύστημα διακυβέρνησης των υλοποιούμενων σχεδίων. Η αξιοποίηση των διαπιστώσεων και των προτάσεων της Μελέτης κρίνεται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση των νέων σχεδίων ΒΑΑ των Δήμων για την Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027.

Βάσει των παραπάνω και στην κατεύθυνση κυρίως της ανάδειξης των συμπερασμάτων της μελέτης αλλά και της παροχής γενικών κατευθύνσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των νέων στρατηγικών ΒΑΑ, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ, σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα, η οποία απευθύνεται στα αιρετά στελέχη των Δήμων (Δημάρχους, Αντιδημάρχους κλπ.) αλλά και στα υπηρεσιακά στελέχη (Γενικοί Γραμματείς, Προϊστάμενοι και αρμόδιοι υπάλληλοι Υπηρεσιών Προγραμματισμού, ειδικοί συνεργάτες Δημάρχων κλπ.) που εκ της αρμοδιότητάς τους θα ασχοληθούν με την προετοιμασία για τη συμμετοχή των Δήμων σε δράσεις χωρικών στρατηγικών.

Συνημμένα, μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της ημερίδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (Μαρασλή 1).

Τα στελέχη της ΠΕΔ ΑΜ-Θ παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜ-Θ
Βασίλειος Μαυρίδης
(Δήμαρχος Ορεστιάδας)