Φόρμα σύνδεσης

Αντικείμενο του έργου

Οι Ρομά στην Ελλάδα και την Βουλγαρία αντιμετωπίζουν γενικά κοινωνικό αποκλεισμό, κακές συνθήκες υγείας και προβληματική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Έχοντας κατά νου ότι η υγεία συνιστά το πιο σημαντικό παράγοντα στη ζωή και ότι οι πλέον ευάλωτες ομάδες στους πληθυσμούς των Ρομά, είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Το έργο έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων.

 

Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

 • Να παράσχει ίσες ευκαιρίες στους πληθυσμούς των Ρομά
 • Να εγκαταστήσει τη συνεργασία σε ζητήματα προστασίας της υγείας μεταξύ των 2 κρατών και μεταξύ των τοπικών αρχών και των εθνικών συστημάτων υγείας
 • Να εγκαταστήσει ένα δίκτυο για θέματα ελέγχου υγείας των Ρομά που μετακινούνται μεταξύ των δύο κρατών
 • Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να μειώσει τις προκαταλήψεις για τους πληθυσμούς των Ρομά
 • Να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει πληθυσμούς Ρομά – ιδίως γυναίκες και παιδιά- σε ζητήματα υγείας, βασικής χρήσης φαρμάκων, ιατρικής φροντίδας, κλπ
 • Να εξοικειώσει πληθυσμούς των Ρομά με πρακτικές υγιεινής και με τις διαδικασίες εξυπηρέτησης από τα εθνικά συστήματα υγείας
 • Να συμπεριλάβει τους Ρομά στο εθνικό σύστημα υγείας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία
 • Να ενημερώσει τους Ρομά για τα δικαιώματα τους σε σχέση με την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
 • Να ρωτήσει τους Ρομά για ποια ζητήματα υγείας θα ενδιαφέρονται ΑΥΤΟΙ να μάθουν
 • Να ευαισθητοποιήσει τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό έναντι των Ρομά.


Εταίροι του έργου

 • “Οικοκοινωνία”, Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των ROM (Citizens’ Initiative for the Social Housing and the Support of the Social Inclusion of ROM),
 • Δήμος Δέλτα, Θεσσαλονίκης (DELTA Municipality, Thessaloniki)
 • Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki)
 • Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας - Χάσκοβο (Regional Health Inspectorate – Haskovo)
 • Δήμος Ντιμίτροβγκραντ (Municipality of Dimitrovgrad)
 • Tolerance and Mutual Aid Foundation (TMAF-Haskovo)
Κατεβάστε το σχετικό έντυπο που έχει παραχθεί στο πλάισιο του προγράμματος: