Φόρμα σύνδεσης

Στην Κομοτηνή ημέρα Τετάρτη 11/2/2015 και ώρα 10.00 (Ξενοδοχείο Chris&Eve, 3o χλμ ΕΟ Κομοτηνής –Αλεξανδρούπολης), η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων για την εκπόνηση των Επιχειρησιακών τους Προγραμμάτων 2014-2019, πραγματοποίησε την ημερίδα με θέμα "Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων –Α’ Φάση : Στρατηγικός σχεδιασμός".

Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν Δήμαρχοι ,Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και Υπηρεσιακοί παράγοντες . Αρχικά ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τόνισε την σημασία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους Δήμους . Την σκυτάλη πήρε ο Δ/ντης Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α της Ε.Ε.Τ.Α.Α κ.Γ. Γιούπος αναλύοντας τον ρόλο και την σημασία του επιχειρησιακού προγράμματος ως εργαλείου προγραμματισμού, σχεδιασμού και ανάπτυξης στους Δήμους και τέλος η κ.Βίκυ Φλέγγα Στέλεχος της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Ε.Ε.Τ.Α.Α, αναφέρθηκε εκτενώς στα εργαλεία, τις τεχνικές και σε παραδείγματα σύνταξης της α΄ φάσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων