Φόρμα σύνδεσης

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με θέμα τη διενέργεια Έρευνας Αναγκών Επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμων της ΑΜ-Θ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με στελέχη των Δήμων της ΑΜ-Θ την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 και ώρες 10:00-15:00, στα Γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στην Κομοτηνή (Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Κομοτηνή, 69132)

Τα θέματα της Συνάντησης Εργασίας ήταν:

Α. Έρευνα Αναγκών Επιμόρφωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμων της ΑΜ-Θ

Β. Ενημέρωση σε Θέματα Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υλικό από την Εκδήλωση:

Εισηγήτριες των παραπάνω παρουσιάσεων:
Παυλή Ελένη, Στέλεχος Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού Τ.Α., Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Τζήμα Ιωάννα, Στέλεχος Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού Τ.Α., Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης