Φόρμα σύνδεσης

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, Ημερίδα ενημέρωσης για τον Νόμο 4412/2016 που αφορά  στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.