Φόρμα σύνδεσης

 

Cross-Border Cooperation within the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)
Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme
EC Decision C (2008) 4242


Αντικείμενο του έργου

Στόχος του έργου MARAKANDA είναι να προωθήσει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών στις πόλεις- εταίρους του Έργου μέσα από τη δημιουργία μίας συσσωμάτωσης (cluster)  ιστορικών αγορών πόλεων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πόλεων με ιστορικές αγορές πόλεων, τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των σχετιζόμενων δημοσίων φορέων, των επιχειρήσεων καθώς και τους παραγωγούς προϊόντων (αγροτικών και χειροτεχνίας) που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ιστορικών αγορών πόλεων.

 

Διάρκεια έργου

36 μήνες/ Εναρξη Φεβρουάριος 2012

Προτεραιότητα – Μέτρο στο πρόγραμμα

 

Άξονας Προτεραιότητας1 – Μέτρο 1.2:

Ενδυνάμωση οικονομικών συσσωματώσεων (clusters). Δημιουργία συνεργιών μεταξύ δυναμικών συστημάτων στις χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου

Στόχοι

Στόχος του έργου MARAKANDA είναι να προωθήσει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών στις πόλεις- εταίρους του Έργου μέσα από τη δημιουργία μίας συσσωμάτωσης (cluster)  ιστορικών αγορών πόλεων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πόλεων με ιστορικές αγορές πόλεων, τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των σχετιζόμενων δημοσίων φορέων, των επιχειρήσεων καθώς και τους παραγωγούς προϊόντων (αγροτικών και χειροτεχνίας) που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ιστορικών αγορών πόλεων.

Κύριες δραστηριότητες του έργου

  • Μεταφορά τεχνογνωσίας τη από ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές στις νότιες αγορές της Λεκάνης της Μεσογείου. Η τεχνογνωσία αφορά στην οικονομική διαχείριση των αγορών, την δικτύωση, την προώθηση της χειροτεχνίας και των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων
  • Εκπαίδευση προσωπικού (εξειδικευμένο προσωπικό Δήμων, εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαχειριστές αγορών πόλεων, επιχειρηματίες  χειροτεχνίας και υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων)
  • Μελέτες για την βιώσιμη ανάπτυξη των εν λόγω αγορών και πιλοτικές ενέργειες.
  • Δημιουργία στρατηγικής για την προώθηση μέσω Internet των αγορών.
  • Δημιουργία μόνιμου δικτύου πόλεων με ιστορικές αγορές πόλεων
  • Τελική έκδοση έργου.

 

 

Name of the organisation

Country

Region

Applicant

Municipality of Florence

Italy

Tuscany

Partner 1

Municipality of Genoa

Italy

Liguria

Partner 2

Regional Union of Municipalities of Eastern Macedonia & Thrace

Greece

Thraki

Partner 3

Municipality of Limassol

Cyprus

 

Partner 4

CRUIE

Italy

Liguria

Partner 5

National Research Centre

Egypt

Al Buhayrah

Partner 6

Municipal Institute of Markets of Barcelona

Spain

Cataluña

Partner 7

Plural Study Centre

Italy

Liguria

Partner 8

Souk El Tayeb

Lebanon

 

Partner 9

Municipality of Favara

Italy

Sicily

 

Συνολικός Π/Υ έργου

   1.355.000,00 €

Π/Υ PP2 (LAUX)

     130.000 €

Ποσοστό εθνικής συγχρηματοδότησης

           10%