Φόρμα σύνδεσης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FIGARO

Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013 08:11

 Ηλεκτρονική Εφαρμογή για την Ευέλικτη και Ακριβή Άρδευση σε Επίπεδο Αγροτικής Καλλιέργειας

FIGARO or “Flexible and Precision Irrigation Platform to Improve Farm Scale Water Productivity” is a European wide research project co-funded by the European Commission under the 7th Framework Programme (FP7) for Research and Technological Development .

 
Αντικείμενο του έργου

Η συνετή και αποτελεσματική χρήση του αρδευτικού νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα τόσο για τους αγρότες όσο και για το κοινωνικό σύνολο καθώς οι διαθέσιμες ποσότητες και συχνά η ποιότητα του φαίνεται να υποχωρούν. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ωθούν στην κοστολόγηση του αρδευτικού νερού, καθιστώντας αναγκαίες τις λύσεις για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης του, με όφελος τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τη γεωργία που χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου νερού (περισσότερο από 80%).

Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα του αρδευτικού νερού θα ενταθεί στο μέλλον στην Περιφέρεια ΑΜΘ, συμμετέχει σε μια νέα επιστημονική προσέγγιση του προβλήματος, την άρδευση ακριβείας, μέσω της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIGARO, το οποίο χρηματοδοτείται από την Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7-Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα).


Το πρόγραμμα FIGARO έρχεται για να δώσει καινοτόμες, αλλά απόλυτα εφαρμόσιμες λύσεις, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση της χρήσης του αρδευτικού νερού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα του νερού, τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες και τις ειδικές ανάγκες ανάπτυξης του καλλιεργούμενου φυτού.

Το υπό ανάπτυξη σύστημα θα είναι μία ευέλικτη, χαμηλού κόστους και εύκολη στη χρήση πλατφόρμα καταγραφής, πρόγνωσης και αξιολόγησης των ημερήσιων αρδευτικών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής θα μελετηθεί σε πιλοτικές υδροβόρες αγροτικές καλλιέργειες της Περιφέρειας ΑΜΘ και συγκεκριμένα σε επιλεγμένη καλλιέργεια βαμβακιού στον Δήμο Αβδήρων, ενώ η εκπαίδευση των αγροτών της περιφέρειας και η ευρεία εφαρμογή του συστήματος αναμένεται να οδηγήσει στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού, στη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και γενικότερα στη αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής μας.

Τι θέλουμε να πετύχουμε με το πρόγραμμα FIGARO

1. Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και δομημένου συστήματος άρδευσης το οποίο θα προσφέρει στους αγρότες πρωτόκολλα άρδευσης εξειδικευμένα ανά καλλιέργεια, με νέα υπό ανάπτυξη εργαλεία λογισμικού (software) και υλικού (hardware).
2. Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης απόφασης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αισθητήρων ακριβείας, ανάλυσης δεδομένων όπως δορυφορικές εικόνες και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, καθώς και εργαλεία ελέγχου άρδευσης.
3. Το σύστημα θα παρέχει στον αγρότη το βέλτιστο πρόγραμμα άρδευσης που θα πρέπει να εφαρμοστεί στην αγροτική του καλλιέργεια, σε κάθε χρονική στιγμή, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση νερού και τη παραγωγικότητα της καλλιέργειας.
4. Το σύστημα θα εφαρμοστεί σε πιλοτικές καλλιέργειες για έλεγχο και πιστοποίηση της ακρίβειας του και σε πληθώρα κλιματικών συνθηκών, τύπους καλλιεργειών αλλά και διαφορετικών συστημάτων άρδευσης.
5. Την αξιολόγηση του υπό ανάπτυξη συστήματος και τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών ωφελειών από την εφαρμογή του.
6. Την ανάπτυξη μοντέλων κατανάλωσης/εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για τη καλύτερη διαχείριση του νερού.
7. Την υποστήριξη, εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών στην χρήση του καινοτόμου αυτού συστήματος.


Τα τελικά προϊόντα του FIGARO

Πλατφόρμα Άρδευσης: Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο θα μας υποδεικνύει το βέλτιστο πρόγραμμα άρδευσης για κάθε δεδομένη στιγμή της καλλιέργειας. Δηλαδή θα προτείνει τις ακριβείς ποσότητες νερού άρδευσης, την ώρα και τη διάρκεια του ποτίσματος μέσα στην ημέρα και τον αριθμό των ποτισμάτων ανά ημέρα. Θα προτείνει επίσης τις απαιτούμενες ποσότητες λιπάσματος.

Πρωτόκολλο άρδευσης: Το πρωτόκολλο άρδευσης θα βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες που θα τοποθετηθούν σε πειραματικό αγρό, δορυφορικά δεδομένα, μαθηματικά μοντέλα και δεδομένα μετεωρολογικών συνθηκών και τέλος δεδομένα ανάπτυξης του φυτού.

Σύστημα Υδραυλικής Παρακολούθησης Αγρού: Το σύστημα αυτό θα προσπαθεί να εξοικονομήσει όσο το δυνατόν περισσότερο νερό αλλά και να διερευνήσει αν υπάρχει διαρροή νερού από το σύστημα άρδευσης.

Προσαρμογή μοντέλου άρδευσης στα ελληνικά δεδομένα: Έλεγχος και χρήση του μοντέλου άρδευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας (FAO ‘Aquacrop’ model) σε κάθε περιοχή όπου θα εφαρμόζεται η πλατφόρμα.

Μοντέλο Βελτιστοποίησης Άρδευσης: Το μοντέλο αυτό θα προτείνει τον καλύτερο τρόπο χρήσης της πλατφόρμας έτσι ώστε να ικανοποιείται η ανάγκη της καλλιέργειας για νερό με βάση το διαθέσιμο νερό. Περιοχές πιλοτικής εφαρμογής: Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος θα γίνει σε 16 πιλοτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο σκοπεύουμε να δείξουμε το σύστημα αυτό σε αγρότες σε όλη την Ευρώπη σε καλλιέργειες πατάτας (Δανία και Μεγ. Βρετανία), μηδικής και βιομηχανικής ντομάτας (Ιταλία), επιτραπέζιων σταφυλιών και κίτρων (Ισπανία), μηδικής (Πορτογαλία), βαμβακιού (Ελλάδα, Ισραήλ), επιτραπέζιων σταφυλιών και μηδικής (Βουλγαρία) και μηδικής (Γαλλία).


Χρήσιμες Πληροφορίες για το FIGARO

Το FIGARO είναι ένα πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα (FP7) που υποστηρίζεται από τις πλέον προηγμένες εταιρείες του κλάδου της άρδευσης ακριβείας καθώς συντονίζεται από την Netafim (παγκόσμιος ηγέτης στην στάγδην άρδευση και στην άρδευση ακριβείας, με 27 θυγατρικές εταιρείες, 13 εργοστάσια κατασκευής και πάνω από 3.000 εργαζόμενους σε 110 χώρες σε όλο τον κόσμο) και περιλαμβάνει έξι επιπλέον ΜμΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα άρδευσης ακριβείας. Επιπλέον συμμετέχουν σε αυτό οκτώ πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί φορείς, καθώς και η ΠΕΔ ΑΜ-Θ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) και ο FAO (Παγκόσμιος Οργανισμός Γεωργίας). Οι Εταίροι προέρχονται από Ισραήλ, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Από την Ελλάδα, εκτός από την ΠΕΔ ΑΜ-Θ, συμμετέχει το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του FIGARO (www.figaro-irrigation.net)

Σχετικά άρθρα...